Open en online onderwijs bij Fontys: twee initiatieven

← Back to list of events

[English:]
In 2014 Fontys University of Applied Sciences started two initiatives related to open and online education: the FINE-project (Fontys INline Education), initiated by the Educational Development and Research department, and a lectorate related to Open Educational Resources at the Fontys school for ICT. Pierre Gorissen and Robert Schuwer will talk with each other about these two initiatives and their relation to open and online education.

[Nederlands:]
In 2014 zijn binnen Fontys Hogescholen twee initiatieven op het gebied van open en online onderwijs gestart. Vanuit de dienst Onderwijs & Onderzoek het FINE-project (Fontys Inline Education) gelanceerd. Instituten binnen Fontys konden inschrijven op een door het CvB gefinancierde tender om een project te starten op het gebied van (al dan niet open) inline onderwijs. In juni 2014 is bij Fontys Hogeschool ICT Robert Schuwer gestart als lector OER. In deze lezing geven beiden meer achtergronden over hun activiteiten in deze contexten en hoe beide initiatieven gecombineerd worden.

 

Note:

You can also attend the session in person in Eindhoven. In that case, please send a mail to P.Gorissen@fontys.nl for directions.

Fontys University of Applied Sciences

Contributed by: Pierre Gorissen

Date and Time: Mar 11, 2015 11:00
  (view in other timezones)

http://fontys.mediamission.nl/Mediasite/Play/9e7f3fa020f641238b9cfc487130dadb1d

Scroll to Top