Bo dzielić się warto!

← Back to list of events
W dniach 5-9 marca 2018 roku na całym świecie po raz kolejny obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji (Open Education Week). To globalne wydarzenie, poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych, jest dobrą okazją do rozpoczęcia debaty na temat równego prawa do wiedzy i edukacji oraz jakości kształcenia. Podczas tegorocznego Tygodnia po raz kolejny włączam się w akcję promocji otwartych zasobów. Studenci kierunku Zarządzanie Akademii Pomorskiej w Słupsku, podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Współpraca online w dniu 19 marca zbudują stronę internetową z wykorzystaniem narzędzi Dysku Google. Grafikę, będącą elementem tej strony, pozyskają ze źródeł internetowych udostępnionych na licencji Creative Commons. Studenci zwrócą uwagę na prawidłowe oznaczanie wykorzystanej grafiki. Strony internetowe powstałe podczas zajęć zostaną opublikowane w internecie - bo Dzielić się warto!

Akademia Pomorska w Słupsku

Poland, Słupsk

Contributed by: Ewa Białek

Language: Polish

Date and Time: Mar 19, 2018 09:00
  (view in other timezones)

http://e-bialek.pl/apsl/toe-2018/

Scroll to Top