Bo dzielić się warto!

← Back to list of events
Studenci kierunków Matematyka oraz Zarządzanie Akademii Pomorskiej w Słupsku, podczas swoich planowych zajęć z przedmiotów: Techniki multimedialne, Grafika komputerowa, Bezpieczeństwo danych w usługach internetowych, przeprowadzonych w Tygodniu Otwartej Edukacji utworzą prezentacje multimedialne oraz strony internetowe z wykorzystaniem narzędzi Dysku Google. Grafikę, będącą elementem prezentacji oraz stron www, pozyskają z otwartych zasobów internetowych. Studenci zwrócą uwagę na prawidłowe oznaczanie wykorzystanej grafiki. Materiały powstałe podczas zajęć zostaną opublikowane w internecie – Bo dzielić się warto!

Akademia Pomorska

Poland, Słupsk

Contributed by: Ewa Białek

Language: Polish

Date and Time: Mar 04, 2019 09:00
  (view in other timezones)

http://e-bialek.pl/apsl/toe-2019/

Scroll to Top