Izvedba kontaktnih ur v e-obliki, tudi kot priložnost ob izrednih razmerah

← Back to list of events
Predstavljene bodo možnosti izvedbe kontaktnih ur v e-obliki. Predstavljena bo izvedba predavanj ali vaj na daljavo z Arnes VOX in izvedba vaj v manjših skupinah z Moodle dejavnostjo Chat oz. Klepet.

University of Primorska

Slovenia, Koper

Contributed by: Viktorija Florjancic

Language: Slovenian

Date and Time: Mar 06, 2020 13:00
  (view in other timezones)

https://odprtaup.upr.si/course/view.php?id=52

Scroll to Top