Open Education Week 2021 at Universitat Autònoma de Barcelona

← Back to list of events
La Universitat Autònoma de Barcelona ha organitzat dues activitats en línia durant la OE Week 2021: Ensenyament obert: Reflexions i ajudes per “Aprendre a nedar a l’oceà digital” - Recursos educatius oberts per a la docència universitària. Consulteu l'enllaç que us oferim per a més informació sobre dates, horaris i formularis d'inscripció a les activitats

Universitat Autònoma de Barcelona

Spain, Barcelona

Contributed by: Marta Jordan

Language: Catalan

Date and Time: Mar 02, 2021 09:00
  (view in other timezones)

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/setmana-de-l-educacio-oberta/2021-1345835986473.html